Απορρυπαντικά

 • Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων RESULT 4 kg

  10.00 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων RESULT 23 kg

  57.50 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Απορρυπαντικά Πλυντηρίου Πιάτων RESULT PLUS 5 kg

  14.56 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Απορρυπαντικό Πλυντηρίου Πιάτων RESULT PLUS 17 kg

  49.47 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Επαγγελματικό Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων D-DRY 4 kg

  13.32 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων D-DRY 13 kg

  43.29 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων D-DRY 20 kg

  66.60 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Επαγγελματικό Αφαλατικό Πλυντηρίου Πιάτων DESALT 4 kg

  13.00 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Επαγγελματικό Αφαλατικό Πλυντηρίου Πιάτων DESALT 14 kg

  40.50 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Υγρο Σαπούνι Λάντζας Οικονομικό D-ECONOMY 4 kg

  2.30 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Υγρο Σαπούνι Λάντζας Οικονομικό D-ECONOMY 13 kg

  7.48 χωρίς Φ.Π.Α.
 • Επαγγελματικό Υγρό Σαπούνι Λάντζας D-SOAP 4 kg

  3.40 χωρίς Φ.Π.Α.